مهر ۸, ۱۴۰۲

درباره ما

وب‌سایت ماورائی دریچه‌ای است به دنیای وحشت. مانند هر کدام از طرفداران ژانر وحشت بدون اینکه بدانم هر چه موضوعاتی ترسناک‌تر و ناراحت‌کننده‌تر بودند،‌ بیش‌تر به دنبال‌شان کشیده می‌شدم و با وسواس بیش‌تری دنبال‌شان می‌کردم. وسواس آزاردهنده من و امثال من اصلا تصادفی نیست، بلکه تحقیقات مختلف نشان داده، ترس و مواجهه صحیح و به اندازه با مرگ و ترس‌هایی از این دست آرامش روحی مؤثری به وجود می‌آورند. و بله،‌ ما از ندانسته‌ها می‌ترسیم، و برعکس دانسته‌ها آرام‌مان می‌کنند.

خشونت‌، خون و خون‌ریزی تنها ظواهر ژانر وحشت هستند و اینکه کسی این موضوعات را دوست داشته باشد ظاهرا با عقل جور در نمی‌آید. اما در واقعیت همه‌ی ما خوره‌های وحشت همچون نقل و نبات فیلم‌ها و داستان‌های ترسناک و حتی صفحات خون‌آلود حوادث روزنامه‌ها را می‌بلعیم، ولی چرا؟ شاید چون در نهان‌ترینِ خلوت‌گاه ناخودآگاه‌مان به ما گفته می‌شود که فانی هستیم و ناگزیر روزی با مرگ مواجه می‌شویم. شاید هم لذت از ترس و آرامش گرفتن از تمام محتواهای ترسناک نحوه‌ی سیم‌کشی‌ مغز ما برای هضم واقعیت هولناکی به نام مرگ باشد.

«اگر مطالب ماورائی را دوست داشتید، حتما به دوستان‌تان هم پیشنهاد کنید، از شنیدن نظرات و پیشنهادهای هر کدام از شما خوره‌های وحشت خوشحال می‌شوم.

 

برگزیده‌ها